Kişisel Gelişim Dünyası

ÜSTÜN YETENEK VE BAŞARILI ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

5 MODÜL BİRARADA TEK EĞİTİM

1.MODÜL: Hızlı Okuma Teknikleri Ve Konsantrasyon
2.MODÜL: Hafıza Teknikleri İle Hızlı Ve Kalıcı Öğrenme
3.MODÜL: Zihinsel Matematik
4.MODÜL: Akıl Haritaları(Mind Maps)
5.MODÜL: Öğrenciler İçin NLP

1.Temmuz-Ağustos Grubu

Temmuz-Ağustos Kontenjanımız Dolmuşur.

2.Ağustos Grubu

7-16 Ağustos (Kayıtlar Devam Ediyor)

3.Eylül Grubu

Planlanıyor…

MODÜL İÇERİKLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  1. MODÜL : Anlama Ve Hatırlama Odaklı Hızlı Okuma Teknikleri

    Beyin temelli hızlı okuma teknikleri ile sınavlarda rakiplerinizden birkaç paragraf daha önde olabilir ve 25-30 dakika daha erken çıkabilirsiniz. Hızlı okuma teknikleri ile gözün görme alanları, sıçrama ritmi, kelime tanıma, hızlı algılama uygulamalarını yaparak okuma yeteneğinizde yepyeni bir sistem kazanmış olacaksınız. Klasik salt hızlı okuma tekniklerinden farklı olarak beyin temelli hızlı okuma tekniklerinde mevcut anlama kapasitemizi arttırmak ve hatırlama performansımızı etkinleştirmek için  kritik stratejileri, sistemleri ve teknikleri açıklıyoruz.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

Hızlı Okuma Uygulamaları

*Görme Çabukluğu
*Göze Ritim Kazandırma
*Göze Kontrollü Sıçrama Yetisi
*Geriye Dönüşleri Azaltmak
*Görme Alanını Geliştirme
*Kelimeleri hızlı tanıma
*1+1 Kuralı ile hız çalışmaları
*Okuma hızında artan hız prensibi
*Okuma Stilleri

Kavrama, anlama ve Hatırlama Teknikleri
*Düşünsel Sorgulama Mantığı
*Düşünce haritaları ile nitelikli düşünme ve etkin hatırlama
*Kuantum algılama ile dikkati artırma
*Konsantrasyonu tetikleme ve sürdürme
*SQ3R Sistemi İle Organize Çalışmak
*Dikkati Focuslama Stratejileri
*Okuma Testi

Öğrenmeyi Öğrenmek İçin Beyinin Nasıl Öğrendiğini Anlamak

Hızlı Öğrenmek insanın en büyük teknolojisidir. Öğrencilerimize yapılacak en büyük yatırım onlara hızlı öğrenme kabiliyetlerini nasıl kullanacaklarını öğretmek olacaktır. Bu bölümde öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, bazı olgular neden unutulurken, bazılarının neden daha iyi hatırlandığı, sistemik tekrarın önemi, uygulama aşamaları anlatılmaktadır.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

Unutmanın Nedenleri?
Ezberleme, anlama, hatırlama arasındaki ilişki
Neleri daha iyi hatırlıyoruz?
Beynin algılama ve bilgiyi temsil etme biçimleri (Görsel, İşitsel, Kinestetik, Digital, Analog)
Hatırlamaya etki eden faktörler
Hafızanın unutma eşiği ve aralıklı hatırlamanın önemi
Sistemik Tekrar ile Bilgiyi kalıcı hafızada saklama

2.MODÜL:Hafıza Teknikleri İle Hızlı Ve Kalıcı Öğrenme

Güçlü bir hafızaya ulaşmanın ve kalıcı öğrenmenin ilk koşulu bilgileri belleğinize sağlıklı bir biçimde kodlayabilmektir. Kodladığınız bilgileri de hafızanızda tutabilmeli ve kullanmanız gerektiği anda o bilgiyi hızlı ve kolay hatırlayabilmelisiniz. Hafıza tekniklerinin uygulayıcısı olduğunuzda bu sürecin aksamadan ve  nasıl sağlıklı bir biçimde işleyebileceğini de öğreniyorsunuz.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

Hafızanın kayıt işlemleri
A-Odaklanma  B-Görüntüleme C-İlişkilendirme D-Düzenleme  E-Yineleme
Hafıza Destekleyici Sistemler
Hafıza Testi
Bağ kurma tekniği (Bütünleştirme – Sıra dışı düşünme yetisi)
Yer tekniği
Hikâye oluşturma tekniği
Bellek askıları tekniği
Etiketleme tekniği
Akrostiş Oluşturma Teknikleri
Düşünce Haritaları ile hafıza tekniklerinin kullanılması
Sözel derslerin hafızaya alınması: Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji
Sayısal derslerin hafızaya alınması: Sayısal formüller, Kimya formülleri

3.MODÜL: Zihinsel Aritmetik Zekası

Matematik Algısının Değiştirilmesi
Matematik Zekası Uygulamaları
Pratik Dört İşlem
Zihinsel Aritmetik Hızının Geliştirilmesi
Matematik Sevgisinin Kazanılması

4.MODÜL: Akıl Haritaları 

Beynin düşünme sistemi ve akıl haritaları
Akıl haritaları ile üretken not alma
Akıl haritları ile düşünme ve hatırlama
Akıl haritası oluşturma uygulaması
Sınıf İçi aktif uygulamalar
Her dersde akıl haritası kullanımı

5.MODÜL : ÖĞRENCİLER İÇİN NLP

1.Başarılı Olmanın Yöntemleri Ve Stratejileri

Bu bölümde, yaşamlarında başarılı olmuş bireylerin inançlarını, değerlerini, stratejilerini, motivasyon tekniklerini modelleyerek alışkanlık seviyesine getiriyoruz. Öğrencilerimiz bu bölümde olumlu düşünce becerilerini geliştirerek psikolojik durumlarını en iyi hale getirmeyi öğreniyorlar. Olaylara gerçekçi bakarken ve olumlu düşünürken enerji seviyelerini artırmayı öğreniyorlar.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:
Dehaların başarı stratejilerini modellemek
Olağan yetenek ve beceri kapasitemiz
Hedef belirleme kriterleri ve çalışmaları
Başarının bilinç ve bilinçaltı düzeyde formülü
Zamanı yönetimi teknikleri : Plan ve program şablonları
Moral ve motivasyonu nasıl yükseltiriz?
Düşünce ve duygu yönetim teknikleri
Zihinsel Canlandırma Uygulamaları
Faydalı alışkanlıklar kazanma
Bilinçaltını başarıya programlama 

2.Sınav stresinin yönetilmesi ve kaygıların azaltılması
Öğrencilerin sınav performansı başarılı olabilmeleri açısından çok önemlidir. Her şeyi bilen öğrencilerin sınav anında potansiyellerini gerçekleştiremediklerini görüyoruz. Bu bölümde öğrencilerimiz kaygılarını kontrol ederken, stresi algılama ve yönlendirme biçimlerini de baştan yapılandırarak sınav performansını artırmayı öğreniyorlar.

 Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

Yaşadıklarımızı tanıyalım: Heyecan, kaygı, stres, panik
Stresi algılama ve rahatlama teknikleri
Heyecanı yorumlama ve kaygı durumundan kurtulma
Sınav anında psikolojik durumu en iyi seviyeye getirme
Temel nefes teknikleri ile kaygı halinden uzaklaşma

Eğitim Süresi  :  10 gün + 40 Saat (Uluslararası Eğitim Standartlarında, lütfen kıyaslayınız)

Eğitim Ücreti  : 600 TL

Eğitmen : Erdem Taskinsu |Mind Trainer|NLP Trainer|İ.Ka.UZ)>

1.Temmuz-Ağustos Grubu

Temmuz-Ağustos Kontenjanımız Dolmuşur.

2.Ağustos Grubu

7-16 Ağustos (Kayıtlar Devam Ediyor)

3.Eylül Grubu

Planlanıyor…

 

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz

maltepe escort