Sıfır Noktasından İngilizce Dil Bilgisi

Sıfır Noktasından İngilizce Dil Bilgisi

İngilizce dili üstüne bu çalışmayı gerçekleştiren bir insan olarak ele aldığım bu önsözde bir noktayı itiraf etmem gerekir: Benim yabancı dilimin İngilizce olmadığını vurgulamam gerekiyor. Çünkü bir dile yabancı demek onu anlamamak ve bilmezlikten gelmek demektir. Öğrencilerime, yabancı dil dersiniz İngilizceyi beraber ele alacağız, dediğimde, farkında olmadan fakat tutarlı bir tavırla yansıttıkları bir tutum ise, yabancı dil* olması gereken bir dersin nasıl ve niye öğrenileceğidir.

Bu tutumu yarı ciddi bir şakayla sürdürüp, yabancı bir dili öğreneceğimiz zaman kendi dilimizi unutmayacağımıza garanti verebilir misiniz? sorusunu, bir yıl boyunca bu dersi anlamamanın (ve bu nedenle dinlememenin) gerekçesi diye dayatan muzur bir öğrencimin, mezuniyet sonrasında bir iş sınavı için, bir ayda bütün îngilizceyi anlamaya çalışması, ne yazık ki düşlerini gerçekleştirmede gecikmesine neden oldu. Bunun nedeni yalnızca bu öğrencim veya yalnızca İngilizce olamaz.

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz