Okültizm

Okültizm

Görünenin arkasındaki görünmeyinin etkisini anlamak için incelemelere, araştırmalara giriştiğimiz andan itibaren Okült bir çalışma yapıyoruz demektir. Okült çalışmanın başı ve sonu yoktur. Sonsuz bir evrende, sonsuz imkanlar içinde yapılacak araştırma da sonsuzdur.

Okültizmin esas konusu insanda ve evrende işlemekte olan temel yasa ve prensiplerin araştırılıp incelenmesidir. Bu kitapta sunulan bilgiler, kökleri çok eski devirlere dayanan gizli bilimler hakkında genel bir fikir vermek amacıyla derlenmiştir.
Kitap içerisinde yer alan başlıklardan bazıları: Okültizmin Tarihsel Gelişim, İnsan Varlığının Gizli Anatomisi, Mikrokozmos Makrokozmos ilişkisi, Astral Alemin Yapısı, Düşüncelerin Astral Alem üzerindeki Etkileri, Mısırda Astral Deneyimler, Reenkarnasyon, Okültizmin Deneysel Çalışmaları, Simya, Eski Zamanlarda Kehanet Yöntemleri, Sembolizm, Astroloji ve Tarot…

——————————————————————-

Öğretmenler, öğrencilerinin psikolojik sorunlarının karmaşık yapısı karşısında şaşırmakta, konuyla ilgili bilgileri yeterli olmadığı için bunları çözüme ulaştıramamaktadırlar. Bu nedenle cesaretleri kırılmaktadır. Ancak günümüzde öğretmenler öğrencilerini anlamak, duygusal sorunları olan çocukların okula uyum sağlayamayacaklarını bilmek zorundadırlar. …

————————————————————-

Pencereye doğru yürüdüm ve dışarı baktım. Biraz önce dinen yağmur yeniden başlamış.
“Eylül yağmurları” diye yüksek sesle mırıldandım.
Bir kaç saniye denizin dalgalarını kamçılayan yağmur damlalarını izledikten sonra pencerenin önünden ayrılarak karşısındaki koltuğa oturdum.
Bacak bacak üstüne attım. Amacım büyülü bir trans oluşturarak psikanaliz öncesi dikkatini çekmek ve psikolojik sorunlarının sisli dünyasından koparıp başka dünyaların varlığını hissettirmek…

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz