Nlp Teknikleriyle Alie Sorunlarına Çözüm Önerileri

Nlp Teknikleriyle Alie Sorunlarına Çözüm Önerileri

Evlilikte başarı, yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktadır.

-Foster Wood
Bu kitap, evlilikte aranan kişi olmanın yollarını sunmak ve evliliğin çözülmesine çare bulmak için hazırlanmıştır.
Bir toplumun sağlıklı ve dengeli oluşu, aile biriminin mutlluğuna ve rafahına bağlıdır. Bu sebeple ailenin güçlenmesinde devletin büyük sorumluluğu vardır.
Bu eserde, boşanmanın eşiğine gelmiş evlilikler için çareler sunulmaktadır. Eserde, evliliklerin kurtarılması için kısa ve uzun vadeli tedbirler sunulmuştur…

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz