Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Klinik deneyimlerimiz dahilînde, kişilik bozukluklarının, kendilik gelişimindeki sorunların derinliği ve yoğunluğu ile ilişkili görünümsel bozukluklar olduğuna dair inancımız Mastcrsonun kendilik bozukluğu üçlüsü (ki daha önce de borderlinc üçlüsü olarak adlandırılmaktaydı) tanımlaması ile bir teorik zemine oturmaktadır. Kendilik gelişimindeki hasarların görünüm şekli olarak tanımladığımız kişilik bozukluklarına yönelik, Mastcrsonun ayrışma-bireyleşme ve terk depresyonu yaklaşımı İle belirlenen çerçeve, geleneksel geniş ve pederşahi aile yapısından, modern hatta post-modern aile yapısına geçişteki sancıların sosyo-psikolojik açıklamalarını içermektedir.

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz