Hitabet Eğitimi

Hitabet Eğitimi

Eğitimin Amacı
“Hitabet Eğitmenliği Eğitimi”nin amacı, hitabet ve etkili konuşma alanında eğitim ve seminer sunabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Eğitime Katılanlar Neler Kazanırlar?
Eğitime katılanlar, kendi hitabet yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, bu konuda diğer insanlara da yardımcı olmak için gerekli donanımı elde edeceklerdir. Katılımcılar, eğitimin sonunda kişisel becerilerini de kullanarak;
• Hitabet, etkili konuşma, sunum teknikleri, akıcı konuşma gibi konularda eğitim ve seminer programları hazırlayıp sunabilirler.
• Eğitimdeki uygulama çalışmaları ve anlatılan bilgilerle, hitabet, etkili konuşma, sunum teknikleri, akıcı konuşma gibi konularda kişisel donanımlarını geliştirebilirler.

Eğitimin İçeriğinde Neler Var?
Hitabet eğitmenliği eğitiminin içeriği iki ana başlıkta incelenebilir.
Birincisi, hitabet sanatı temel eğitimi’dir.
İkincisi ise, eğitmenlik becerileri’dir.

Hitabet Sanatı Temel Eğitimi, 5 ana konudan ve bunlarla ilgili uygulamalardan oluşur:
1. Sosyal Cesaret
Konuşma heyecanının kontrol edilmesi
Hitabette özgüven kazanma yolları
2. Kendini Dinletebilme
Dinleyiciler üzerinde etki uyandırabilmek
Dikkatleri canlı tutabilmek için teknikler
Katılımcılarla etkileşim (interaktif sunum) becerisi
3. Konuşma Zekâsı
Akıcı konuşabilme yeteneği
Doğaçlama konuşabilme becerisi
4. Beden Dili ve Sözsüz İletişim
Konuşmada jest ve mimik kullanımı
Beden dili ile izleyicilerden geri-bildirim okuma
Kişisel imaj
5. Diksiyon
Konuşmanın düzgün, estetik ve anlaşılır hale getirilmesi
Sesin hoşa gider tarzda olgunlaştırılması

Eğitmenlik Becerileri ise, 3 ana konudan ve bunlarla ilgili uygulamalardan oluşur:
1. Eğitim İçerik Yönetimi
İçerik Hazırlama ve Zenginleştirme
4MAT Yöntemi (Beyin Odaklı İçerik Hazırlama)
Eğitimler İçin 7 Temel Uygulama Tekniği
Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
Eğitime Başlama, Isınma (Buz-Kırma) ve Tanışma Teknikleri
2. Sunum Araçlarını Kullanma ve Bilgisayarlı Sunum Teknikleri
3. Eğitim Ortamına Hakimiyet
Eğitimi Etkileyen Salon Faktörleri
Katılımcı Yönetimi
Yorum İsteme, Alma ve Geri-Bildirim Verme

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz

maltepe escort