YAZ KAMPANYASI

YAZ KAMPANYASI

TEMMUZ EYLÜL AYLARI ARASINDA KİŞİSEL GELİŞİM DÜNYASI ŞUBELERİNDE ÖZEL KAMPANYALAR SİZLERİ BEKLİYOR OLACAK.

NLP PRACTITIONER EĞİTİM İÇERİĞİ

Zihin Psikolojisi Ve Nörolojik Potansiyel
NLP yaklaşımını ve tekniklerini başarılı bir biçimde uygulamanın ve sistemleri anlamanın birinci koşulu, zihnimizin psikolojik ve nörolojik yapısını anladıktan sonra NLP ‘ye başlamamız gerektiğ…idir. Bu nedenden dolayı NLP yaklaşımlarına ve tekniklerine geçmeden önce, zihin psikolojisi üzerine bir temel oluştururuz, sonra NLP sistemlerini bu alt yapı üzerine inşa ediyoruz. Eğitimimiz ilerledikçe NLP ile ilgili öğrendiğiniz teknikleri ve stratejileri, zihnin temel yapısı ile birleştireceğinizden, geliştireceğimiz becerilerden de maksimum derecede faydalanmayı amaçlıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar
Bilginin öğrenme sürecindeki yolculuğu
Zihnin olayları algılama ve değerlendirme ki yapısı
Zihnin 9 temel çalışma yasası

1. Cause-effect relationship
2. Principle of physical*emotion
3. Perceptual Priority
4. Sameplace same time
5. Inertia
6. Insists the Act
7. Peace crowd
8. Normalization law
9. Repead law
Değişim farkındalığı ve gereken kriterler
Beyin kapasitesi ve nörolojik performans

NLP Kavramlarına Giriş ve Temel Yaklaşımlar
Zihin psikolojisi, beyin ve nörolojik yapıları tamamladıktan sonra NLP’nin kavramlarını ve temel yaklaşımlarına giriş yapıyoruz, bu yaklaşımları incelerken, bilinçaltı kavramını açıyoruz, inanç ve davranışlarımızın yapılanma süreçlerini ve bu süreçleri nasıl değiştirebileceğimiz üzerinde uygulamalar yapıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar
NLP kavramlarına genel giriş: NLP bakış açısı ile olayları değerlendirme
Bilinçaltı-Bilinç-Bilinç üstü
Bilinçaltı kaynaklarına erişim
Davranışların zihinde yapılandırılması : Davranış Oluşum Döngüsü
İnançların Çekirdek Yapısı: İnançlarımız nasıl oluşuyor?
Değerler-Kriterler
İnançların kimyasını değiştirmek
İletişimde Profesyonel Algılama

İletişim kalitesini oluşturan unsurlardan biriside, algılama biçimimizdir. Bu bölümde nitelikli bir algılama için kalibrasyon yetimizin farkına varıyoruz ve kalibrasyon yetimizi geliştirmek için uygulamalar yapıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar
Güçlü kalibrasyonun temel adımları
Primer kalibrasyon-Seconder kalibrasyon
Pacing-Leading-Raport
Miroring-Matching
Dil ilizyonları ile algıyı yönlendirme
İletişim Uyumlanma Zamanı: Uyumu oluşturmak-Uyumu bozmak- Amaca Yönlendirmek
Kişiler arası iletişimde liderlik kriterleri
İletişimde yapıcı eleştiri modeli
Üç Algı pozisyonu: Empati ve Sempati farkı.
Meta-perception
Kişilik tipolojileri- PERSONALITY TYPES
Dil Kalıbları

Dilin büyüsünü keşfedeceksiniz. Dil zekanızı etkinleştirerek anlamayı, anlaşılmayı etkin kılın. İkna etmenin ve yönlendirmenin gizli stratejilerini öğrenerek, dili amacınız ile uyumlu kullanmayı öğrenin.

Zihnin Algı filitreleri
Dilin düşünce kalıplarını oluşturmadaki rolü
Meta Model: Genelleme-Silme-Bozma-Çarpıtma
Milton Model-Meta Model Farkı ve İletişimdeki Zamanlamaları
Meta Model ile kişilerin yönlendirmelerini kırma
İnteraktif Meta Model Uygulamaları
Beynin Düşünce ve Algı Sistemleri

Dış dünyayı duyularımız ile algılıyoruz ve her duyumuzu temsil eden birde iç dünyamızdaki haritamızı oluşturan duyularımız var. Temsil Sistemleri ile dış dünya ile olan iletişimimizi hem de kendi iç dünyamız ile olan İletişimin kalitesini arttırmanın yollarını öğreniyoruz.
Zihinsel dünya haritamız nasıl oluşur?
Dünyayı nasıl algılıyoruz?
Temsil Sistemleri: VAKOG
4.Digital temsil sistem

Baskın temsil sisteminin 3 adımda tespiti
Göz erişim ipuçları ve geri bildirim almada kullanımı
Analysis of eye movements in mood
Temsil sistemlerinin kalibre etmede aktif kullanımı
Başarılı Yaklaşımların Modellenmesi

NLP başarılı olmuş kişilerin stratejilerini çözerek onların durumlar karşısındaki yaklaşımlarını modellemiştir. Başarılı kişilerin, hafıza, amaca ulaşma, dünyayı algılama, motivasyon, üretken düşünme gibi konularda fark yaratan stratejileri vardır. Bu kişilerin yaşamlarındaki stratejilerini modellediğimizde deneme ve yanılma süreci ile zaman kaybetmeden kendimizi gerçekleştirecek kaynakları harekete geçirebiliriz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar
Walt Disney’in Yaratıcılık Stratejisi
Amaçları hedeflere dönüştürmek
Gerçekleşen hedeflerin kriterleri
Sibernetik Sistem Bilinci ve TOTE Döngüsü
Hedef tasarlamada Walt Disney Stratejilerini Uygulama
Hedef belirlemede “SMART System”
S.C.O.R.E Model
Hedef kurgulama çalışmaları
Alt Modalite-(Alt Biçemler)

Temsil sistemlerinin ayrıntılarına alt-modalite diyoruz. Kişisel algınızı, alt modalite dizilimleri ile yeniden yapılandıracaksınız. Alt modaliteler de amacımız, bir olay karşısındaki yada geçmiş deneyimlerin duyguların negatif etkisini nötralize edip, etkisini pozitif olarak dönüştürmeyi öğreniyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar
Alt Modalite’nin duygular üzerindeki etkisi
Alt Modalite nitelikleri ve uygulaması
Görüntü Kontrastı-Dijital Ses-Duygu yoğunluğu çalışmaları
Görüntü-Ses ayarları
Kaynak şarjı-Kaynak yaratımı
Asosaite-Disosaite kaynak gönderimi
Sözel Swich-Görsel Swich
Alt modalite ile inançların yapılandırılması

o ALT MODALİTE İLE ALGI DEĞİŞTİRME- CHANGING PERCEPTION OF SUB-Modality
o SORUN ERİTME UYGULAMASI- MELTING PRACTICE PROBLEMS
o NEGATİF OLAYLARIN ETKİSİ AZALTMA- REDUCING THE EFFECT OF NEGATIVE EVENTS
o SİHİRLİ GÖZLÜK UYGULAMASI- APPLICATION OF MAGIC GLASSES
o HAYALİ BEKLENTİYE DÖNÜŞTÜRME- A DREAM TO RELEASE AND EXPECTATIONS
o ÇOKLU ZAMAN ÇİZGİSİ- MULTIPLE TIME LINE
o YAS VE ÜZÜNTÜ GİDERME TEKNİĞİ- AGE AND GRIEF RECOVERY TECHNIQUE

Çapalama (Ancorhing)
Güçlü duyguları ihtiyaç duyduğunuz anda çağırabilmeyi öğrenebilirsiniz. Sizin gücünüzü kısıtlayan içsel ve dışsal negatif çapaları çökerterek “öz gücünüzü” serbest bırakabilirsiniz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar
Çapaların psikolojik mantığı
Çapalamada detaylı teknik bilgi
Çapalama bilgisi: VAKOG diziliminde çapalar oluşturma
Çapalama kriterlerini etkin kılma
Sözcükler ile çapa atma
Çapa Eritmede tekrar prensibi
Pozitif Çapalar Oluşturma-Negatif Çapaları Çökertme
Circle of Excellence (at least: visual, auditory, kinesthetic)
Yeniden Çerçeveleme

Bilinçaltı ile iletişime geçip arzu ettiğiniz davranışları hızlı ve kalıcı olarak kişiliğiniz bir parçası yapabilirsiniz. Olayların anlam çerçevesini değiştirerek bakış açımıza zenginlik katabilir ve davranışlarımızı seçme özgürlüğünü yaşayabiliriz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar
Yeniden Çerçevelemeye giriş
Content reframing- Context reframing
Sözcükleri çerçevelemek
Six Step
Holistic model of personality
Öz niyet tespiti
Integral part model

BİTİRME EKİNLİKLERİ:
KATILIMCILARIN MEDENİ CESARET UYGULAMASI- APPLICATION OF CIVIL COURAGE OF PARTICIPANTS
SINAV – EXAM
EĞİTİMİN KISA TEKRARI

EĞİTİMİN SAATİ:
80 SAAT(5 HAFA SONU)

HAFTA İÇİNDE KATILIMCILARIN BELİRLEDİĞİ SAATE GÖRE “UZMANLAŞMA SAATİ UYGULAMALARI” YAPILACAKTIR. BU UYGULAMADA AMAÇ ÖĞRENİLEN TEKNİKLERİN USTALIK SEVİYESİNE ÇIKARILMASIDIR.

AYRICA EĞİTİM SONUNDA EĞİTİMCİ OLMAK İSTEYENLER KİŞİSEL GELİŞİM DÜNYASINDA 1 EĞİTİMLİK STAJ HAKKI KAZANACAKTIR.

EĞİTİM SONUNDA
ST.CLEMENT UNIVERSITY
KİŞİSEL GELİŞİM DÜNYASI DERNEĞİ
PSİKOLGLAR VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ ONAYLI ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUN SERTİFİKA VERİLECEKTİR.

BEDEN DİLİ EĞİTİM SETİ İÇERİĞİ

Vücudumuzun çevresindeki görünmez güç alanları
Eller neler anlatır
Ellerin konumları
El sıkışmadaki sihir
Savunma
Kollardaki mesaj
Gizli kol kavuşturmaları
Bacak bacak üstüne atma
Vücuttaki gizli muhalefet mesajları
Gözler,bakışlar.başın kullanımı
Yüz okuma
Mekanların dili

TEMEL PSİKOLOJİ EĞİTİM SETİ İÇERİĞİ

Psikoloji Tarihi
Psikolojik araştırma Yöntemleri
İnsan beyninin işleyişi ve zihin kavramı
Beynin yapısı
Beynin bölümleri
Bilinç ve bilinçaltı kavramları
Bilincin değişik durumları
Uyku,rüya
Meditasyon
Hipnoz
Hormonal sistem
Algı kavramı
Öğrenme
Klasik koşullanma
Edimsel koşullanma
Bilişsel öğrenme
Bellek kavramı
Kişilik

HIZLI OKUMA EĞİTİM SETİ İÇERİĞİ

Okuma nedir? Biz nasıl okuyoruz?
Okuma frenleri nelerdir?
Mevcut okuma hızının tespit edilmesi
Gözün okurken takip ettiği yol
Beynin sağ lobunun hızlı okumadaki etkisi ve okumada beyin loblarının dengeli kullanımı
Fotografik okuma mantığı
Hızlı okumanın temel ilkeleri
Net görme alanı ve farkındalık alanlarının kullanımı
Gözün kontrolü sıçrama hızının geliştirilmesi
Göz ritminin  artırılması
Aktif görme alanının geliştirilmesi
Blok okuma egzersizleri
Okuma stillerinin tanınması ve kullanımında esnek yaklaşım
Zihinsel sorgulama yeteneğinin geliştirilmesi
Dikkat ve konsantrasyon yeteneğinin gelişrilmesi için konsantrasyon çapalarının mantığı ve uygulanması
Beyin gözüyle okuma mantığı
Okumada hatırlamanın da etkinleştirilmesi için zihin haritalarının kullanılması
Akıl haritalarının etkin okuma ile birleştirilmesi
Tekniklerin birleştirilmesi ve esnek olma

HAFIZA TEKNİKLERİ EĞİTİM SETİ İÇERİĞİ

Yüzlerce maddelik bilgilerin belli bir düzen içinde hafızamızda depolanması ve gerektiği zaman mükemmel bir şekilde hatırlanabilmesi
Gözlem,dikkat ve hızlı karar verme yeteneğinizi geliştirme
Okul dersleri çok kısa sürede hafızanıza kodlayabilme ve unutmama
YGS,LYS,SBS,KPSS ve benzeri her sınavda hafızanızdaki bilgileri çok rahat hatırlayabilme ve bu sayede başarıyı arttırabilme
Hayal kurma yeteneğinizi geliştirme ve kontrol altına alabilme
Bilinçli görselleştirme yeteneğinizi geliştirme ve buna bağlı olarak öğrenme hızını arttırma
Bir topluluk önünde takılmadan,şaşırmadan ve kağıda bakmadan uzun süre konuşabilme
Düşünce gücünüzü ve zihninizi büyük ölçüde geliştirebilme
Öğrenmeyi öğrenme

 

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz

maltepe escort