NLP VE YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

NLP VE YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

NLP VE YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

SON DÖNEMDE HERKESİN BİR YAŞAM KOÇUNA İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR GERÇEK.KOÇLUK NEREDEYSE BİR MESLEK HALİNİ ALDI SİZ DE AVRUPADA GEÇERLİ KOÇLUK VE NLP UZMANLIĞINIZI ALIN B PLANINIZ OLSUN EĞİTİM SONUNDA ULUSLARARASI KİŞİSEL GELİŞİM FEDERASYONU VE, HARVARD PUBLİSHERS UK ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEKTİR DETAYLI BİLGİ İÇİN 0 424 2330037 NOLU TELEFONDAN ALINIZ.

YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ 1.MODÜL :
Yaşam Koçluğu Eğitimi İçeriği

Koçluğun temelleri
Koçluk nedir, ne değildir?
Koçluğun temel yaklaşımları
Bütünsel Koçluk
Dönüştüren koçluk:
Kurgusal düzlem-Akılcıl düzlem-Bütünsel düzlem
Koçluk seansı adımları
Sağ ve sol beyini etkin kullanmak için koçluk
Kaynakları aktive etmek için koçluk
Güçlü iletişim için içsel kaynak organizasyonu
Yaşam alanlarına koçluk
Kendi Sisteminin Lideri Olmak için Koçluk
Değişime Koçluk
Gelişmek, değişmek
Bakış açısını değiştirmek
Değişime koçluk
Sınılayan inanışlardan özgürleşmek
Engeller için koçluk
Kaygı ve stres yönetimi
Kaygı ve stres kontrolü için koçluk
İçsel motivasyon, hayata dair motivasyon
Sürdürülebilir İçsel motivasyon için koçluk

NLP PRACTITIONER  EĞİTİM İÇERİĞİ

Zihin Psikolojisi Ve Nörolojik Potansiyel

NLP yaklaşımını ve tekniklerini başarılı bir biçimde uygulamanın ve sistemleri anlamanın birinci koşulu, zihnimizin psikolojik ve nörolojik yapısını anladıktan sonra NLP ‘ye başlamamız gerektiğidir. Bu nedenden dolayı NLP yaklaşımlarına ve tekniklerine geçmeden önce, zihin psikolojisi üzerine bir temel oluştururuz, sonra NLP sistemlerini bu alt yapı üzerine inşa ediyoruz. Eğitimimiz ilerledikçe NLP ile ilgili öğrendiğiniz teknikleri ve stratejileri, zihnin temel yapısı ile birleştireceğinizden, geliştireceğimiz becerilerden de maksimum derecede faydalanmayı amaçlıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

 • Bilginin öğrenme sürecindeki yolculuğu
 • Zihnin olayları algılama ve değerlendirme ki yapısı
 • Zihnin 9 temel çalışma yasası
 1. Cause-effect relationship
 2. Principle of physical*emotion
 3. Perceptual Priority
 4. Sameplace same time
 5. Inertia
 6. Insists the Act
 7. Peace crowd
 8. Normalization law
 9. Repead law
 • Değişim farkındalığı ve gereken kriterler
 • Beyin kapasitesi ve nörolojik performans

 

NLP Kavramlarına Giriş ve Temel Yaklaşımlar

Zihin psikolojisi, beyin ve nörolojik yapıları tamamladıktan sonra NLP’nin kavramlarını ve temel yaklaşımlarına giriş yapıyoruz, bu yaklaşımları incelerken, bilinçaltı kavramını açıyoruz, inanç ve davranışlarımızın yapılanma süreçlerini ve bu süreçleri nasıl değiştirebileceğimiz üzerinde uygulamalar yapıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

 • NLP kavramlarına genel giriş: NLP bakış açısı ile olayları değerlendirme
 • Bilinçaltı-Bilinç-Bilinç üstü
 • Bilinçaltı kaynaklarına erişim
 • Davranışların zihinde yapılandırılması : Davranış Oluşum Döngüsü
 • İnançların Çekirdek Yapısı: İnançlarımız nasıl oluşuyor?
 • Değerler-Kriterler
 • İnançların kimyasını değiştirmek

İletişimde Profesyonel Algılama

İletişim kalitesini oluşturan unsurlardan biriside, algılama biçimimizdir. Bu bölümde nitelikli bir algılama için kalibrasyon yetimizin farkına varıyoruz ve kalibrasyon yetimizi geliştirmek için uygulamalar yapıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

 • Güçlü kalibrasyonun temel adımları
 • Primer kalibrasyon-Seconder kalibrasyon
 • Pacing-Leading-Raport
 • Miroring-Matching
 • Dil ilizyonları ile algıyı yönlendirme
 • İletişim Uyumlanma Zamanı: Uyumu oluşturmak-Uyumu bozmak- Amaca Yönlendirmek
 • Kişiler arası iletişimde liderlik kriterleri
 • İletişimde yapıcı eleştiri modeli
 • Üç Algı pozisyonu: Empati ve Sempati farkı.
 • Meta-perception
 • Kişilik tipolojileri-PERSONALITY TYPES

Dil Kalıbları

 Dilin büyüsünü keşfedeceksiniz. Dil zekanızı etkinleştirerek  anlamayı, anlaşılmayı etkin kılın. İkna etmenin ve yönlendirmenin gizli stratejilerini öğrenerek, dili amacınız ile uyumlu kullanmayı öğrenin.

Zihnin Algı filitreleri

 • Dilin düşünce kalıplarını oluşturmadaki rolü
 • Meta Model: Genelleme-Silme-Bozma-Çarpıtma
 • Milton Model-Meta Model Farkı ve İletişimdeki Zamanlamaları
 • Meta Model ile kişilerin yönlendirmelerini kırma
 • İnteraktif Meta Model Uygulamaları

 Beynin Düşünce ve Algı Sistemleri

Dış dünyayı duyularımız ile algılıyoruz ve her duyumuzu temsil eden birde iç dünyamızdaki haritamızı oluşturan duyularımız var. Temsil Sistemleri ile dış dünya ile olan iletişimimizi  hem de kendi iç dünyamız ile olan İletişimin kalitesini arttırmanın yollarını öğreniyoruz.

 • Zihinsel dünya haritamız nasıl oluşur?
 • Dünyayı nasıl algılıyoruz?
 • Temsil Sistemleri: VAKOG
 • 4.Digital temsil sistem
 • Baskın temsil sisteminin 3 adımda tespiti
 • Göz erişim ipuçları ve geri bildirim almada kullanımı
 • Analysis of eye movements in mood
 • Temsil sistemlerinin kalibre etmede aktif kullanımı

  Başarılı Yaklaşımların Modellenmesi

NLP başarılı olmuş kişilerin stratejilerini çözerek onların durumlar karşısındaki yaklaşımlarını modellemiştir. Başarılı kişilerin, hafıza, amaca ulaşma, dünyayı algılama, motivasyon, üretken düşünme gibi konularda fark yaratan stratejileri vardır. Bu kişilerin yaşamlarındaki stratejilerini modellediğimizde deneme ve yanılma süreci ile zaman kaybetmeden kendimizi gerçekleştirecek kaynakları harekete geçirebiliriz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

 • Walt Disney’in Yaratıcılık Stratejisi
 • Amaçları hedeflere dönüştürmek
 • Gerçekleşen hedeflerin kriterleri
 • Sibernetik Sistem Bilinci ve TOTE Döngüsü
 • Hedef tasarlamada Walt Disney Stratejilerini Uygulama
 • Hedef belirlemede “SMART System”
 • S.C.O.R.E Model
 • Hedef kurgulama çalışmaları

Alt Modalite-(Alt Biçemler)

Temsil sistemlerinin ayrıntılarına alt-modalite diyoruz. Kişisel algınızı, alt modalite dizilimleri ile yeniden yapılandıracaksınız. Alt modaliteler de amacımız, bir olay karşısındaki yada geçmiş deneyimlerin duyguların negatif etkisini nötralize edip, etkisini pozitif olarak dönüştürmeyi öğreniyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

 • Alt Modalite’nin duygular üzerindeki etkisi
 • Alt Modalite nitelikleri ve uygulaması
 • Görüntü Kontrastı-Dijital Ses-Duygu yoğunluğu çalışmaları
 • Görüntü-Ses ayarları
 • Kaynak şarjı-Kaynak yaratımı
 • Asosaite-Disosaite kaynak gönderimi
 • Sözel Swich-Görsel Swich
 • Alt modalite ile inançların yapılandırılması

 

o   ALT MODALİTE İLE ALGI DEĞİŞTİRME- CHANGING PERCEPTION OF SUB-Modality
o   SORUN ERİTME UYGULAMASI- MELTING PRACTICE PROBLEMS
o   NEGATİF OLAYLARIN ETKİSİ AZALTMA- REDUCING THE EFFECT OF NEGATIVE EVENTS
o   SİHİRLİ GÖZLÜK UYGULAMASI- APPLICATION OF MAGIC GLASSES
o   HAYALİ BEKLENTİYE DÖNÜŞTÜRME- A DREAM TO RELEASE AND EXPECTATIONS
o   ÇOKLU ZAMAN ÇİZGİSİ- MULTIPLE TIME LINE
o   YAS VE ÜZÜNTÜ GİDERME TEKNİĞİ- AGE AND GRIEF RECOVERY TECHNIQUE
 

Çapalama (Ancorhing)

Güçlü duyguları ihtiyaç duyduğunuz anda çağırabilmeyi öğrenebilirsiniz. Sizin gücünüzü kısıtlayan içsel ve dışsal negatif çapaları çökerterek “öz gücünüzü” serbest bırakabilirsiniz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

 • Çapaların psikolojik mantığı
 • Çapalamada detaylı teknik bilgi
 • Çapalama bilgisi: VAKOG diziliminde çapalar oluşturma
 • Çapalama kriterlerini etkin kılma
 • Sözcükler ile çapa atma
 • Çapa Eritmede tekrar prensibi
 • Pozitif Çapalar Oluşturma-Negatif Çapaları Çökertme
 • Circle of Excellence (at least: visual, auditory, kinesthetic)

Yeniden Çerçeveleme

Bilinçaltı ile iletişime geçip arzu ettiğiniz davranışları hızlı ve kalıcı olarak kişiliğiniz bir parçası yapabilirsiniz. Olayların anlam çerçevesini değiştirerek bakış açımıza zenginlik katabilir ve davranışlarımızı seçme özgürlüğünü yaşayabiliriz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

 • Yeniden Çerçevelemeye giriş
 • Content reframing- Context reframing
 • Sözcükleri çerçevelemek
 • Six Step
 • Holistic model of personality
 • Öz niyet tespiti
 • Integral part model

 

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz

maltepe escort