NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner

 •         İnanç Değiştirme
 •         İnanç Değiştirmelere Devam
 •         Sihirli Gözlük
 •         El Tokalaşması İle Transa Sokma
 •         Patern Interrupt (Kalıbın Kesintiye Uğratılması)
 •         Esas Nedeni Bulmak
 •         Sınırlayıcı İnancı Yeniden Çerçevlendirme
 •         Sıldın Anchor (Kayan Çapa)
 •         Contınuous Swısh (Devam Eden Swısh)
 •         Yasak Kelimler(Taboo Lıst Of Words)
 •         Olumlu Kelimeler(Posıtive Words)
 •         Satışa Kullanılan Cümle Kalıpları
 •         Kas Testi
 •         İç Çatışmaları Bulmak İçin
 •         Kas Testi Uyguladığımız Durumlarda Sorulacak Sorular:
 •         Kas Testinin Kendimize Uygulanması
 •         Ümitlerin / Hayallerin / Rüyaların Beklentiye Dönüşmesi
 •         Ruh Halini Değiştirme :
 •         Ümitlerin / Hayallerin / rüyaların Beklentiye Dönüşmesi
 •         Geçmiş Hatalarımızdan Ders Almak.

Walt Dısney Modelinin Mükemmellik Çemberi İle Birleştirilmesi

 •         Meta Programlar
 •         1.Meta Program: Benzerlik-Farklılık
 •         2.Meta Program: Proaktif-Reaktif
 •         3.Meta Program: Motivasyon Yönü
 •         4.Meta Program: Motivasyon Kaynağı
 •         5.Meta Program: Motivasyon Nedenleri
 •         6.Meta Program: Çalışma Kapması
 •         7.Meta Program: Çalışma Tarzı
 •         8.Meta Program: Çalışma Organizasyonu
 •         9.Meta Program: Çalışma Kuralı Yapısı
 •         10.Meta Program: Çalışma Stresi Tepkisi
 •         11.Meta Program: Dikkat Yönü
 •         12.Meta Program: İkna Edici
 •         13.Meta Program:İkna Edici Modu
 •         14.Meta Program:İçe Dönük –Arası-Dışa Dönük
 •         Şüphe Giderici
 •         Nlp Allergy Cure (Nlp Alerji Tedavisi)
 •         Pırlanta (Elmas) Tekniği
 •         Hiperaktif Çocuklar
 •         Dil Kullanım İle Problemleri Yeniden Çerçeveleme
 •         Hipnotik Dil Kalıpları
 •         Double Induction
 •         Mantık Seviyeleri
 •         Yas / Derin Üzüntü Süreci
 •         Antony Robıns’in 5 Sabah Sorusu:
 •         Time Dıstortion (Zaman Bozulması)
 •         Sleight Of Mount Patterns (Ağız Çabukluğu Kalıpları)
 •         1.Niyet ( Intention)
 •         2.Yeniden Tanımlama (Redefination)
 •         3.Sonuç (Consequence)
 •         4.Aşağı Ölçeklendirme( Detaylandırma ) ( Chunk Down)
 •         5.Yukarı Ölçeklendirme (Genelleştirme ) (Chunk Up)
 •         6.Karşıt Örnek (Counter Example)
 •         7.Metafor (Anology )
 •         8.Karşıdakine Yansıtmak(Apply To Self)
 •         9.Diğer  Sonuç (Another Outcme /What  Other Outcome)
 •         10.Kriter Hiyerarşisi (Hierarchy Of Criteria)
 •         11.Çerçeve Boyutunda Değiştirmek (Change Frame Size)
 •         12.Meta Çerçeve (Meta Frame)
 •         13.Dünya Modeli (Model Of The World)
 •         14.Gerçeklik Stratejisi-VAKOG (Reality Strategy-VAKOG)
 •         Meta Model Kısa Yolları
 •         Bağımlılıktan Kurtulma
 •         Metaforlar( fiziksel Hastalıklar İçin Kullanılabilir).
 •         Çoklu Zaman Çizgisi
 •         Arkasından Kendini Çeken Şeylerden  Kurtarma
 •         İnanç Molekülü
 •         Derin Trans
 •         Derin Trans Yoluyla Model İle Özdeşleşme
 •         Göz Erişim İp Uçları
 •         Göz Erişim İp Uçlarına Yardımcılar
 •         Değerler / Kurallar
 •         4 Ana Sahada 8’er Değerlerinizi Yazınız
 •         Görsel Squash
 •         Yeniden Kazıma(Re-Imprinting)
 •         Modelleme
 •         Modelleme Kategorileri
 •         Modelleme Yaparken Bakacağımız 8 Şey Var:
 •         Modelleme (Uygulama)
 •         Stratejiler
 •         Meta Ayna
 •         Devre Temizleme
 •         Zararlı Alışkanlıklardan Kurtulma
 •         Büyük Hedef Motivasyonu
 •         Time Line Terapi (Ted James’ten)
 •         Kurs Bitiş Sunumları
 •         Ölçekleme
 •         Chunking :Ölçekleme
 •         Sohbet grubu  büyüdükçe ortak konuyu genelleştiriniz.

Sizde Yorum Ekleyebilirsiniz

maltepe escort